Päätoiminen tuntiopettaja Turun AMK:m Taideakatemiaan

Turun AMK:n Taideakatemian tanssinopettajakoulutukseen haetaan päätoimista tuntiopettajaa 14.8.2018 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävän pääsisältönä on jazztanssin ja sen opettamisen opetus, harjoittelujen ja opinnäytetöiden ohjaus sekä opettajatutorina toimiminen. Haku päättyy 26.2.2018.

Kelpoisuusvaatimukset

Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään kolmen vuoden käytännön kokemusta tutkintoa vastaavissa tehtävissä (VN:n asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014) ja pedagogista pätevyyttä. Erityisenä osaamisalueena on jazztanssi. Pedagogisen pätevyyden lisäksi edellytämme laaja-alaista kokemusta ja näkemystä tanssin opetuksesta eri koulutusasteilla ja -muodoissa sekä halukkuutta ja kykyä koulutuksen kehittämiseen, kansainväliseen toimintaan ja hanketoimintaan. Edellytämme hakijalta vahvoja vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä erilaisissa moniammatillisissa työryhmissä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää, että hakija hallitsee suomen kielen. Edellytämme valittavalta myös hyvää englannin kielen taitoa. Osa hakijoista kutsutaan opetusnäytteen ja haastattelun sisältävään soveltuvuusarviointiin, joka järjestetään 4.4.-6.4.2018 Turussa.

Työaika on työkausittain laadittavan työaikasuunnitelman mukainen 760-1624 tunnin vuosityöaika. Palkkaus määräytyy vastaavan osa-aikaprosentin mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: koulutus- ja tutkimuspäällikkö Eero Linjama puh. 0505985251

Hakemuksen jättäminen: Tutustu koko hakuilmoitukseen ja jätä sähköinen hakemus os. https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/tuamk-02-1-18-0 kohdasta Hae työpaikkaa.