Tanssin lehtori Keski-Pohjanmaan konservatorioon

Toimi on haettavana vakinaista täyttämistä varten 1.8.2018 alkaen. Keski-Pohjanmaan konservatorio on yksityinen kannatusyhdistyspohjalla toimiva maakunnallinen oppilaitos, jossa annetaan musiikin ja tanssin perusopetusta sekä musiikin toisen asteen ammatillista koulutusta. Tehtävien kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/98 mukaiset. Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Hakijassa arvostamme yhteistyökykyä, oma-aloitteellisuutta, vuorovaikutustaitoja ja oppilaslähtöisyyttä. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tanssin lehtorilla on valmius toimia klassisen baletin ja nykytanssin opettajana varhaisiän tanssiryhmistä perusopetuksen edistyneimpien oppilasryhmiin saakka.

Hakuaika päättyy 20.4.2018 klo 16.00 mennessä. Hakemukset osoitetaan Keski-Pohjanmaan konservatorion johtokunnalle, os. Pitkänsillankatu 16, 67100 Kokkola. Hakemukseen, jota ei palauteta, on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä työkokemuksesta. Tehtävään valittavan on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/02 mukainen rikosrekisteriote. Haastattelut ja opetusnäytteet pidetään viikolla 20 (14.-18.5.2018), kutsuttaville ilmoitetaan 27.4. mennessä. Tiedusteluihin vastaa apulaisrehtori Pasi Ojala, p. 045-1263434, pasi.ojala@kpkonsa.fi