Tanssinopettaja Savonlinnaan ajalle 1.8.2018 – 31.5.2019

Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto hakee tanssinopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2018 – 31.5.2019 (sijaisuus). Tehtävään sisältyy myös apulaisrehtorin tehtävät.
Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto on kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä vireä oppilaitos, jossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta tanssissa ja musiikissa. Tanssioppilaita oppilaitoksessa on tällä hetkellä n. 400. Opetusta tarjotaan varhaisiän ryhmille 3-6-vuotiaille, perusopetuksen ryhmille 7-vuotiaista ylöspäin, sekä avoimen opiston tarjonnassa myös aikuisryhmille. Opetusta annetaan seuraavissa tanssilajeissa: baletti, nykytanssi, katutanssi, Jazz- ja showtanssi.

Etsimme joukkoomme monipuolista, tanssinopetuksen hallintotehtäviin valmiuksia omaavaa tanssinopettajaa. Hakijalla tulee olla tehtävään vaadittava kelpoisuus ja valmiudet työskennellä eri tanssilajien parissa varhaisiän tanssiryhmistä perusopetuksen edistyneimpien oppilasryhmiin saakka. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa suomenkielen kirjallista ja suullista hallintaa. Palkkaus ja muut apulaisrehtorina toimivan opettajan työsuhteen ehdot määräytyvät yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan.
Vapaamuotoiset hakemukset, kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo pyydetään toimittamaan osoitteella Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto, Sotilaspojankatu 1, 57100 Savonlinna, tai sähköisesti osoitteeseen arto.hayrynen@slmo.fi 20.2.2018 klo 16 mennessä. Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote (L504/2002). Hakijat voidaan kutsua haastatteluun ja opetusnäytteeseen. Tehtävässä on 4 kk:n koeaika.

Tiedustelut:
Arto Häyrynen
va. rehtori
arto.hayrynen@slmo.fi
0440 518257

Postiosoite:
Sotilaspojankatu 1 , 57100 SAVONLINNA.
www.slmo.fi