Hetki menneen, tämän hetken ja tulevaisuuden äärellä

Lähestyvä vuosikokous saa STOPP ry:n puheenjohtajan, Oulun taidekoulun rehtorin Mia Lappalaisen pohtimaan liiton toimintaa. Toimintakertomusten ja tilinpäätösten kokoamisen äärellä on hyvä hetki pysähtyä miettimään mennyttä vuotta ja samalla suunnata ajatukset jo tähän hetkeen ja tulevaan.

Vuosi 2023 oli monelta osin vakiintumisen vuosi. STOPP ry:n toimintakulttuuria ja rakenteita kehitettiin sekä hyväksi koettujen käytänteiden että strategian (2021–2026) pohjalta siinä mielestäni onnistuen. Jäsentiedote, verkostotapaamiset, aamukahvit, koulutukset ja yhteistyökuviot lisäsivät edelleen vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä, osallisuuden kokemusta antaen samalla mahdollisuuden kuuntelemiselle ja jakamiselle. On ollut ilo tavata muita samaa työtä tekeviä! Toivon tietysti, että jäsenemme löytäisivät liiton tapahtumat vieläkin aktiivisemmin, sillä ne ovat mahdollisuuksia tutustua, verkostoitua, oppia ja rentoutua.

Liiton hallitus jatkoi aktiivista ja ansiokasta työskentelyään niin hallitustyössä kuin erilaisissa rooleissa edustamassa ja kehittämässä taiteen perusopetusta ja taidekasvatusta. Myös toiminnanjohtajan rooli liiton kehittämisen ja verkostoitumisen kannalta oli ja on ensiarvoisen tärkeää. Toiminnanjohtajan yhteydenpito jäsenistöön ja jalkautuminen kentälle luovat myös hallitukselle kokonaiskuvaa ja ymmärrystä kentästämme sen haasteineen ja onnistumisineen.

Kentältä kuuluu hälyttävän paljon huolta oppilaitosten toiminnan edellytyksien haasteista. Taloudelliset haasteet pakottavat tanssioppilaitokset sopeuttamaan toimintaansa. Oppilasmäärät eivät ole kohonneet kaikkialla toivotulla tavalla. Lukukausimaksuista täysin riippuvaisena alana tanssin taiteen perusopetus on vaikeassa tilanteessa kustannustason noustessa. Miten voimme turvata saavutettavan taiteen perusopetuksen nostamatta lukukausimaksuja entisestään? Huolta herättää myös rehtorien jaksaminen. Liiton hallituksessa pohdimmekin sitä, miten liitto voisi mahdollisimman hyvin tukea tanssioppilaitoksia ja niiden henkilökuntaa tässä tilanteessa.

Koen liiton roolin tosi merkittäväksi niin tiedon välittäjänä kuin sen kokoajana että edunvalvontatyössä. STOPP ry työskentelee tiiviisti yhteistyössä taiteen perusopetusliiton ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä Opetushallitukseen pidetään aktiivisesti yhteyttä. Liitolla on kaksivuotinen edustus Tpo-liiton hallituksessa (2023 ja 2024). Jäsenistölle välitetään tietoa alan ajankohtaisista kysymyksistä sekä jäsentiedotteiden että tapahtumien kautta. Viestintätyössä keskeiseksi nousee myös kuuntelijan ja vertaistuen antajan rooli jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden keskellä.  Onko meillä vielä jotain, mitä voisimme tehdä liiton suhteellisen pienet resurssit huomioiden?

Vaikuttamistyö on hidasta ja prosessit voivat kestää kauan. Työ ei välttämättä välitykään helposti ulospäin. Toivonkin, että jäsenistömme osaa nähdä toiminnan taakse ja hahmottaa liittojen panoksen edunvalvonnassa ja vaikuttamistyössä. Juuri nyt tuntuukin siltä, että vuosien työ on kannattanut ja että uudistukset ja kehitystyö ovat nyt vauhdissa.

Vuonna 2023 taiteen perusopetuksen kenttä oli  suuren muutoksen äärellä Koski-tietovarannon kautta. Alussa työläältä tuntuva toimintamalli on mielestäni vaivansa arvoinen. Taiteen perusopetuksen opintojen näkyminen osana muuta koulutusta nostaa koko alan arvoa. Taiteen perusopetus tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää vielä näkyvämmin.

Uudistukset ja kehitystyö jatkuvat tänä vuonna ja hallitusohjelmaan kirjattu taiteen perusopetuksen kokonaisuudistus on käynnistynyt. Liitoissa aiheeseen tartuttiin jo viime vuonna kokoamalla yhdessä toiminnan kehittämisen tarpeita. Yhteistä koontia esiteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajille jo viime vuoden puolella. Uudistuksen keskiössä tulevat olemaan paitsi laki taiteen perusopetuksesta, myös rahoitusjärjestelmä, kuntien roolin selkiyttäminen ja saavutettavuus. Tämä viestiikin siitä, että meitä on kuultu.

Vaikuttamistyötä voi jokainen tehdä omassa kunnassaan. Taiteen perusopetusliiton, sen jäsenjärjestöjen sekä Konservatorioliiton koordinoima Luovuutta politiikkaan -viikko on hyvä osoitus yhteistyön voimasta. Nyt jo kahdesti toteutettu kampanjaviikko on antanut taiteen perusopetukselle hienon mahdollisuuden luoda suoria yhteyksiä päättäjiin. Tällaisella työllä voi olla hyvin kauaskantoisia seurauksia. Kynnys yhteydenottoon on matalampi, kun kontaktin taustalla on yhdessä jaettu hetki. Mielessä on vahvasti se, kuinka vierailun lopuksi oululainen päättäjä totesi, että voisin olla häneen yhteydessä ihan milloin vain.

Muutos näkyy ja tuntuu työssämme. Lasten ja nuorten keskittymiskyky on tutkimusten mukaan keskimäärin 20 minuuttia kerrallaan. Erityislapsia ja nuoria erilaisine haasteineen on paljon. Opetustyö on yhä kuormittavampaa. Samaan aikaan rehtorit ja esihenkilöt ovat uuden johtamisen äärellä. Miten johtaa itseä niin, että työmäärästä selviää? Mitä on tämänhetkinen pedagoginen johtaminen? Millaista uudistuvaa pedagogiikkaa tarvitsemme ja miten kannustamme ja ohjaamme työntekijöitä siihen? Millaista koulutusta tarvitaan? Näitä haasteita pyrimme pohtimaan myös STOPP ry:n toiminnassa ja vastaamaan parhaamme mukaan tanssioppilaitosten arjen haasteisiin.

Muutoksessa on tärkeää, että me tunnistamme vahvuuksiamme ja hyödynnämme niitä. Tunnistamme ja vahvistamme sellaisia hyviä käytänteitä, mitä meillä jo on ja opimme sitä kautta, miten tartumme ja vastaamme haasteisiin.

 

Lue myös Marko Carlssonin blogikirjoitus rehtorin työnkuvasta taiteen perusopetuksen muuttuvassa maailmassa:
https://stopp.fi/blogikirjoitus/ikuinen-optimisti-aina-valmis-oppimaan-viime-tingassa/ 

Kategoriat:

Lue Stopp ry:n muita blogikirjoituksia tanssinopetuksen tilasta ja tulevaisuudesta.

SIJAINTIMME

Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa, Töölöntorin lähellä.

Sandelsinkatu 10 C 40
00260 Helsinki

SOITA MEILLE

Tavoitat meidät ja toiminnanjohtajamme arkisin tästä numerosta.

+358 (0)400 813311

LÄHETÄ VIESTI

Voit olla yhteydessä myös sähköpostilla, vastaamme viesteihin nopeasti.

toimisto@stopp.fi