Musiikin tekijänoikeudet tanssinopetuksessa

Tekijänoikeudet, tekijälle kuuluvat oikeudet. Niin selkeältä kuulostava, mutta käytännössä kovin paljon pohdintaa aiheuttava teema. Tilanne tuntuu haastavalta hahmottaa esimerkiksi siksi, että tekijänoikeudet koskettavat niin montaa opetuksen osa-aluetta. Haastavaa on sekin, että taiteen perusopetuksen osalta säännökset ovat hieman erilaiset kuin muun tanssinopetuksen. Sekavalta tuntuu myös se, että eri taiteenalojen opetuksessa tekijänoikeussäännökset vaihtelevat. Osaltaan tilannetta hankaloittaa sekin, että eri tahojen antamat ohjeistukset eroavat toisistaan. Ja viime kädessä epäselvältä tuntuu se, että erilaisia lupia on niin monta.

Tanssinopetuksen kentällä tekijänoikeudet yhdistyvät useimmin musiikin käyttöön tanssitunneilla ja siksi myös tässä tekstissä keskitytään nyt ensisijaisesti musiikin käyttöön ja tekijänoikeuksiin nimenomaan tanssinopetuksen näkökulmasta.

Musiikin käyttö tanssinopetuksessa

Musiikin käyttöä valvovat Teosto (musiikin tekijät) sekä Gramex (musiikin esittäjät). Jokaisen musiikkia työssään käyttävän onkin hyvä tarkastaa, että hänellä on oikeus käyttää musiikkia ja että hän tarvittaessa hankkii tarvittavat luvat sen käyttämiseen.

Gramexin osalta tanssinopetuksessa tarvitaan taustamusiikkilupa aina, kun oppitunneilla ja esityksissä soitetaan äänitemusiikkia. Poikkeuksen muodostavat sellaiset äänitteet, joiden tuottamisesta on kulunut yli 70 vuotta tai jotka ovat yhdysvaltalaisen tuottajan tuottamia Yhdysvalloissa. Sen sijaan esimerkiksi eurooppalaisen musiikkituottajan Yhdysvalloissa tuottama musiikki on Gramexin luvan alaista. 

Gramexin alainen tallennuslupa tarvitaan aina, kun äänitemusiikkia kopioidaan esitettäväksi taustamusiikkina esimerkiksi tietokoneelle, älypuhelimelle tai cd-levylle. Tallennettavan musiikin tulee olla hankittu ns. laillisesta lähteestä, esimerkiksi musiikkikaupasta internetistä (mm. AppleMusic tai Google Play) tai perinteiseltä cd-levyltä. Gramex ei lisensoi suoratoistopalveluiden käyttöä (esimerkiksi Spotify).

Lisäksi Gramex hallinnoi livestriimauslupaa, joka tarvitaan aina, kun äänitemusiikkia striimataan samanaikaisesti  fyysisen tapahtuman, esimerkiksi tanssitunnin, aikana osallistujille, jotka ovat tilapäisesti estyneitä osallistumaan paikan päälle tapahtuvalle tunnille. Striimauslupa koskee Suomen sisällä tapahtuvia, sekä maksullisia että maksuttomia etämuotoisia tanssitunteja, harjoituksia, tilaisuuksia ja esityksiä. Lupa ei kata tapahtuman tallentamista tai jälkikatselua. Gramexin striimauslupa koskee sellaisia lähetysalustoja, joissa järjestäjä voi itse hallita osallistujia ja esitettäviä sisältöjä (esimerkiksi kotisivut, Zoom, Teams, Google Meet).  Gramexin livestriimauslupa edellyttää voimassa olevaa taustamusiikkilupaa. Somealustojen striimauksen luvat hankitaan levy-yhtiöistä ja Teostosta.

Tekijänoikeuslaissa oleva ns. opetuspoikkeus mahdollistaa Teoston ohjeiden mukaan sen, että opetuksessa voi käyttää eli kuunnella ja esittää musiikkia ilman erillisiä Teoston hallinnoimia musiikinkäyttölupia. Opetuspoikkeus ei kuitenkaan koske ansiotarkoituksessa tapahtuvaa opetusta. Ennakkotapauksissa taiteen perusopetuksen on katsottu sisältyvän opetuspoikkeuksen piiriin, mutta muunlainen tanssinopetus vaatii Teostolta luvan. Opetuspoikkeus ei myöskään kata tanssioppilaitosten esitystoimintaa, johon lupa haetaan erikseen.

Mistä oikeat luvat hankitaan?

Teoston ja Gramexin lupia voi hankkia musiikkiluvat.fi-sivustolta. Kaikilla STOPPin jäsenoppilaitoksilla (sekä varsinaiset että informaatiojäsenet) on mahdollista osallistua Gramexin liittosopimukseen ja hankkia Gramexin luvat liiton kautta alennushintaan. Gramex-sopimuksen tiedot tarkastetaan vuosittain kevään jäsenkyselyn yhteydessä. Lisätietoja STOPPin liittosopimuksesta löydät täältä. Liittosopimukseenkin kuuluvat koulut hankkivat tarvitsemansa Teoston luvat itse.

Tarkastuslista tanssinopetuksen järjestäjälle:

Onko tanssinopetuksenne taiteen perusopetusta?
Jos on, ette tarvitse Teostolta oppituntien aikana soitettuun musiikkiin lupaa. Jos ei, hankitte Teostolta luvan musiikin soittamiseen oppitunneilla.

Soitetaanko tunneillanne äänitemusiikkia?
Jos soitetaan, tarvitsette taustamusiikkiluvan Gramexilta (poikkeuksena äänitteet, joiden tuottamisesta on kulunut yli 70 vuotta tai jotka ovat yhdysvaltalaisen tuottajan tuottamia Yhdysvalloissa.) Halutessanne voitte hankkia luvan STOPPin liittosopimuksen kautta.

Soitetaanko äänitemusiikkia muualta kuin alkuperäiseltä CD-levyltä (esim. puhelin, tietokone, kopioitu cd)?
Jos soitetaan, tarvitsette tallennusluvan Gramexilta. Halutessanne voitte hankkia luvan STOPPin liittosopimuksen kautta.

Striimataanko koulussanne tanssitunteja tai esityksiä?
Jos striimataan, tarvitsette livestriimausluvan Gramexilta. Halutessanne voitte hankkia luvan STOPPin liittosopimuksen kautta.

Soitetaanko oppilasnäytöksissänne musiikkia?
Jos soitetaan, tarvitsette esityksiin Teostolta erillisen luvan.

Julkaisetteko musiikkia oppilaitoksenne nettisivuilla tai somekanavissa?
Kaikkien koulujen ja oppilaitosten on hankittava musiikin some- ja nettikäyttöön erillinen musiikinkäyttölupa Teostolta. Lupa tarvitaan silloin, kun koulu laittaa omille nettisivuilleen tai ylläpitämilleen somekanaville musiikkia sisältäviä videoita tai äänitiedostoja. Myös esimerkiksi oppilaskonserttien livestriimaamiseen tarvitaan erillinen lupa. Lue lisää aiheesta Teoston sivulta.

Käytättekö Spotifya ja YouTubea tanssinopetuksessa?
Tähän ei ole olemassa yksiselitteistä ohjeistusta. Teoston mukaan sekä Spotify että YouTube ovat omien käyttöehtojensa mukaisesti tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tällöin musiikin soittaminen opetuksessa esim. opettajan omalta Spotify-tililtä on käyttöehtojen vastaista. Kuitenkin Opetushallituksen ja Kopioston mukaan Youtubea saa käyttää.

Mitä kaikkea tekijänoikeus koskee?

Tanssinopetuksen kentällä tekijänoikeudet yhdistyvät useimmin musiikin käyttöön tanssitunneilla. Teema kuitenkin koskettaa myös muuta kuin musiikkia. Tekijänoikeuksista puhutaan aina, kun kyseessä on teoksen kriteerit täyttävä tuotos, kirjallinen tai taiteellinen. Teoskynnys ei kuitenkaan edellytä erityistä laatua tai sisältöjä. Ennemminkin voidaan ajatella, että teoskynnys ylittyy aina silloin, jos voidaan olettaa, ettei kukaan muu työhön ryhtyessään olisi tehnyt samanlaista teosta.
Tekijänoikeudet koskevat siis musiikin lisäksi tanssin koreografiaa, mutta mahdollisesti tanssin innoittajana toiminutta taulua, kuvaa, veistosta, runoa, satua tai videota.

Tekijänoikeuksista puhuttaessa on hyvä erottaa tekijälle kuuluvat sekä taloudelliset että moraaliset oikeudet. Sen lisäksi, että tekijä saa hänelle mahdollisesti kuuluvan taloudellisen korvauksen, on hänellä oikeus myös saada nimensä näkyviin.

 

Lue aiheesta lisää:

https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/musiikin-kaytto-opetuksessa/ 

https://stopp.fi/yleiset/gramexin-liittosopimus-uudistuu/

https://www.kopiosto.fi/kopiosto/tv-ohjelmien-ja-muun-audiovisuaalisen-aineiston-esittamiseen-opetuksessa- aiempaa-kattavammat-mahdollisuudet

https://kopiraittila.fi 

Kategoriat:

Lue Stopp ry:n muita blogikirjoituksia tanssinopetuksen tilasta ja tulevaisuudesta.

SIJAINTIMME

Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa, Töölöntorin lähellä.

Sandelsinkatu 10 C 40
00260 Helsinki

SOITA MEILLE

Tavoitat meidät ja toiminnanjohtajamme arkisin tästä numerosta.

+358 (0)400 813311

LÄHETÄ VIESTI

Voit olla yhteydessä myös sähköpostilla, vastaamme viesteihin nopeasti.

toimisto@stopp.fi