Taiteen perusopetus poikii elämänmittaisia ystävyyssuhteita

Länsi-Uudenmaan Tanssiopisto Hurjan Piruetin rehtori ja STOPP ry:n uusi hallituksen jäsen Katja Köngäs pohtii oppilaitoksen matkaa ja kestävän kehityksen tiimin kokemuksia kohti kestävää taiteen perusopetusta

 

Koronasyksyn 2021 päätteeksi starttasimme kestävän kehityksen hankkeen Raaseporissa. Ajatus uudesta hankkeesta tuntui marraskuun pimeinä päivinä aavistuksen painavalta ja erityisesti rehtoria pohditutti henkilökunnan jaksaminen ja innostaminen joululomien kynnyksellä. Taustamateriaalin perusteella hanke vaatisi myös aikaa ja resursseja. Kumpaakaan ei ollut liiemmin käytössä.
Avasin keskustelua opettajien kanssa ääneen pohtien ja kaksi opettajista innostui perustamaan kanssani kestävän kehityksen ydintiimin. Hanke koskisi koko oppilaitosta ja opettajien lisäksi myös muuta henkilökuntaa. Meidän pienessä, noin 12 opettajan oppilaitoksessa, opettajilla on taideopetuksen ohella useampikin rooli, lisäksi hallinnollisissa tehtävissä työskentelee ainoastaan yksi tuntityöntekijä.

Kierrätystä kokonaisvaltaisempaa toimintaa

Aloituspalaveri OKKA-säätiön Erkka Lainisen kanssa marraskuun alussa oli tärkeä ja avasi kestävää kehitystä taiteen perusopetuksen näkökulmasta. Kysymys onkin kierrätyksen ja lajittelun lisäksi paljon laajemmasta asiasta, ekososiaalisen sivistyksen hahmottamisesta juuri meidän oppilaitoksessa. Lähestymme toimintaa kokonaisvaltaisen hyvinvointikäsityksen kautta, jossa yhdistyvät sekä ekologinen että sosiaalinen ulottuvuus. Tanssi asettuu tähän viitekehykseen erinomaisesti, taiteen perusopetuksen tuoma positiivinen leima vielä kruunaa kokonaisuuden.
Vielä ennen joulua kävimme opettajien kanssa läpi hankkeen sisältöä ja aikataulua. Pohdimme eri näkökulmista kestävän taiteen perusopetuksen käytäntöä, tarvittavaa aikaa ja resusseja sekä kaiken tämän asettumista korona-arjen keskelle.

Tanssinopetus on jo itsessään kestävää!

Oivalsimme myös paljon muuta kestävää toiminnassamme:

  • Tanssinopetukseen ei tarvita välineitä, se on  lähes hiilijalanjäljetöntä. Se on kehollista ja kaikkia aisteja hyödyntävää, kokonaisvaltaista ja usean eri taiteenlajin leikkaava taidemuoto.
  • Tanssinopetus tuottaa myös fyysistä hyvinvointia, tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa, on pitkäjänteistä ja tulevaisuusorientaatio on lajissa valmiiksi läsnä. Tavoittelemme hyväksyvää ja kannustavaa ilmapiiriä, erilaisuuden ymmärtämistä, tunteiden havainnointia eri-ikäisten kanssa.
  • Kierrätämme esiintymisasuja loputtomiin, lainaamme myös muilta tanssikouluilta / muille kouluille, oma FB-nettikirppis on erityisesti vanhempien ahkerassa käytössä.
  • Karjaan toimipisteen ”Tossutaivas” toimii myös kierrätyspisteenä tanssitossuille ja kengille.
  • Luontoon, kierrätykseen ja ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita on hyödynnetty esitysten valmistusprosesseissa, lukuisat kouluprojektit on integroitu opetusaineisiin ja niissä on käsitelty liikeilmaisun keinoin vaikkapa veden kiertokulkua.
  • Olemme osallistuneet ja järjestäneet ilmastonmuutokseen liittyviä projekteja, toteuttaneet esitysvaatteita kierrätysmateriaalista.
  • Erityisesti koronapandemian aikana monet ryhmistä ovat toteuttaneet liikekokeiluja ja projekteja paikallisessa ympäristössä ja rakennuksissaT

 

Arvojen sanoittaminen käytännön toiminnassa

Vaikka toiminta itsessään on pitkälti kestävää, totesimme, että asioiden sanoittaminen oli jäänyt puolitiehen ja että sitä tulisi kehittää ja pohtia sekä eri-ikäisten, mutta mahdollisesti myös eri tanssilajien näkökulmasta. Oivalsimmekin, miten tärkeää olisi kirkastaa oppilaitoksen opetussuunnitelmaan kirjatut arvot, visiot ja missiot koko henkilökunnalle.
Ensimmäisen kokouksen jälkeen henkilöstö vastasi kestävän kehityksen ennakkokyselyyn, joka oli OKKA-säätiön toimesta räätälöity meidän oppilaitoksemme tarpeisiin ja oli vastattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kielet ja merkitykset toivatkin asiaan uudenlaisia haasteita, sillä samat teemat eivät avautuneet eri kielillä samalla tavalla. Teemoja syvennettiinkin OKKA-säätiön edustajan kanssa käydyssä keskustelussa.
Keskusteluiden ja arviointien jälkeen voin todeta, että meillä on toimivia ja kestäviä toimintatapoja, mutta myös osa-alueita joita tulee kehittää eteenpäin ja sanoittaa selkeämmin. Yksi opettaja totesi: ”Tanssipolkuni on ollut kestävä koko elämänkaaren ajan ja sen eri vaiheissa. Pohdintaa itselläni herättää miten löydän kestäviä tapoja pitää oma työ dynaamisena ja eteenpäin kehittyvänä. Tämä projekti ja asioiden tarkastelu toivon mukaan auttaa hahmottamaan näitä tapoja”

Seuraavat askeleet

Tällä hetkellä olemme määrittelemässä seuraavia askelmerkkejä. Seuraavassa vaiheessa aiomme käsitellä esimerkiksi henkilöstön hyvinvointia monen muun tärkeän asian ohella. Tarkoituksena on jatkaa työtä kehittämissuunnitelman laatimisella, jota varten on jo nyt olemassa paljon kirjallista materiaalia.
Nyt huomaankin, että projektin startti sai innostuneen vastaanoton rehtorin epäilyistä huolimatta. Aihe kiinnosti ja herätti mukavaa yhteisöllistä keskustelua. Pandemian kolmannen vuoden startatessa hanke vei ajatuksia myös vähän toisaalle ja loi inspiroivaa ja positiivista tunnelmaa joululoman kynnyksellä. Rehtorin pelko oli turhaa ja tuntui, että yhdessä pohtiminen tuntui kirkastavan taidekasvatuksen merkitystä ja taidekasvattajan työn tärkeyttä.
Tanssinopettaja ja taiteen perusopetuksen kasvatti kiteytti kokouksen päätteeksi ”Kestävät ystävyyssuhteet ovat syntyneet myös tanssin kautta” . Tanssin taiteen perusopetuksen pitkäjänteisyys poikii elämänmittaisia ystävyyssuhteita.

Oivaltava kestävään kehitykseen liittyvä ja tarkastelun kestävä tiivistys ystävänpäivän kynnyksellä.

Hyvää Ystävänpäivää!

 

 

Blogikirjoituksen rehtorien työstä päivitettävien suunnitelmien keskellä voit lukea täältä:
https://stopp.fi/blogikirjoitus/pienikin-paneutuminen-on-hyva/

Lue lisää oppilaitosten kestävän kehityksen hankkeista voit lukea TPO-liiton blogista:
https://artsedu.fi/2021/10/kestavan-kehityksen-sertifikaatti-toi-nurmijarven-opistolle-tyokaluja-ja-ideoita-opetustyohon/

Kestävästä taiteen perusopetuksesta löytyy lisätietoa TPO-liiton sivuilta:
https://artsedu.fi/oppilaitoksille/kestava-taiteen-perusopetus/

 

 

 

Lue Stopp ry:n muita blogikirjoituksia tanssinopetuksen tilasta ja tulevaisuudesta.

SIJAINTIMME

Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa, Töölöntorin lähellä.

Sandelsinkatu 10 C 40
00260 Helsinki

SOITA MEILLE

Tavoitat meidät ja toiminnanjohtajamme arkisin tästä numerosta.

+358 (0)400 813311

LÄHETÄ VIESTI

Voit olla yhteydessä myös sähköpostilla, vastaamme viesteihin nopeasti.

toimisto@stopp.fi