Lausunto (071122) kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raporttiin

Asia:  VN/16052/2021 Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportti Lausunnonantajan lausunto Miten työryhmän raportti onnistuu sanoittamaan ja viestimään kulttuurialan tilannetta ja kehittämishaasteita alan jälleenrakennuksen ja vahvistamisen tarve huomioiden? Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry kiittää…

Lue lisää

Lausunto (040322) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Asia: VN/30209/2021 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta Lausunnonantajan lausunto Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry kiittää mahdollisuudesta lausua…

Lue lisää