Lausunto (040322) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Asia: VN/30209/2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta.

STOPP ry puoltaa lakiesitystä koskien TPO-opintojen viemistä Koski-järjestelmään. Opintojen näkyminen Koski-järjestelmässä nostaa taiteen perusopetuksen opintosuoritukset näkyväksi muiden opintojen ohelle ja näin ollen vahvistaa koko koulutusjärjestelmän asemaa. Muutos toivottavasti edistää myös taiteen perusopetuksen opintojen hyväksi lukua muussa koulutuksessa sekä työelämässä.

Uudenlaisen järjestelmän käyttöönottoon tarvitaan oppilaitoksissa paljon tukea ja koulutusta sekä teknisen toteutuksen että osaamisperusteisten ja tavoitepohjaisten opintojen yhdenmukaisen tarkastelun osalta. Vaikka järjestelmän käyttöönotto ei ole oppilaitoksia velvoittava, toivoisimme, että mahdollisimman moni oppilaitos pystyisi siirtämään opinnot Koski-tietojärjestelmään. Oppilaitosten erilaisten resurssien sekä toimintaympäristöjen vuoksi velvoittavuus olisi kuitenkin nähdäksemme liian suuri vaatimus.

Kategoriat:

SIJAINTIMME

Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa, Töölöntorin lähellä.

Sandelsinkatu 10 C 40
00260 Helsinki

SOITA MEILLE

Tavoitat meidät ja toiminnanjohtajamme arkisin tästä numerosta.

+358 (0)400 813311

LÄHETÄ VIESTI

Voit olla yhteydessä myös sähköpostilla, vastaamme viesteihin nopeasti.

toimisto@stopp.fi