Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.
Y-tunnus:      1475970-4
Osoite:          Sandelsinkatu 10 C 40, 00260 Helsinki
Puhelin:        +358 400 813 311
Sähköposti:   toimisto@stopp.fi
Nettisivut:      www.stopp.fi

Yhteyshenkilö
Toiminnanjohtaja Milla Malmberg
Osoite:          Sandelsinkatu 10 C 40, 00260 Helsinki
Puhelin:        +358 400 813 311
Sähköposti:   milla.malmberg@stopp.fi

Rekisterin nimi
Jäsen- ja osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yhdistyksen jäsenyys tai muu oikeutettu etu, rekisteröidyn antama suostumus ja/tai sopimuksen täytäntöönpano.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin, raportointiin ja muuhun asiointiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja niiden mahdollistamiseksi.

Mikäli tapahtumaan osallistuja ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, ei rekisterinpitäjä voi ottaa vastaan osallistujan ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja tapahtumaan osallistujan väliseen sopimukseen.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisteripitäjän jäseniä sekä rekisteripitäjän koordinoiman tapahtuman osallistujia.

Rekisteri voi sisältää mm. etu- ja sukunimen, syntymävuoden, yhteystietoja kuten katuosoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä muita jäsenyyden tai tapahtuman kannalta tarpeellisia tietoja kuten allergiatietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Tietoja saadaan myös asiakasjärjestelmän ja taloushallinnon tietokannasta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta jäsenyyteen tai tapahtumaosallistumiseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat tietoryhmittäin.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käyttää palvelun tarjoajia, kuten Webropolin sähköistä kysely- ja osallistujapalvelua sekä Tilitoimisto JOSMA Oy:n taloushallinnon palveluja, joissa palvelun tarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palvelun tarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakaspalvelun toteuttamiseksi ja parantamiseksi rekisterinpitäjä käyttää seuraavia henkilötietoja käsitteleviä EU:n ulkopuolella sijaitsevien yrityksien palveluja:

  • Google Analytics, jonka avulla analysoidaan verkkosivuston kuukausittaisia kävijätietoja. Ohjelma ei kuitenkaan kerää yksilöityjä tietoja sivuston käyttäjistä. Google Analytics on sitoutunut EU:n Privacy Shield -standardiin.

 

Evästeet

STOPP ry:n verkkosivustolla (www.stopp.fi) käytetään evästeitä palvelujen kohdistamiseksi sivustolla vierailevien tarpeita vastaaviksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteen henkilötietojen suojaamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja, ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus muun muassa:

  • tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista
  • pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista
  • peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa tilanteissa, joissa suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusteena. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • kieltää milloin tahansa häntä koskevien tietojen käsitteleminen suoramarkkinointia varten.
  • saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös valvontaviranomaisten tutkittavaksi.

 

Tarkastamis- tai muu pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

SIJAINTIMME

Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa, Töölöntorin lähellä.

Sandelsinkatu 10 C 40
00260 Helsinki

SOITA MEILLE

Tavoitat meidät ja toiminnanjohtajamme arkisin tästä numerosta.

+358 (0)400 813311

LÄHETÄ VIESTI

Voit olla yhteydessä myös sähköpostilla, vastaamme viesteihin nopeasti.

toimisto@stopp.fi