TAUSTATIETOA

Olemme koonneet tälle sivulle tanssioppilaitoksille hyödyllistä informaatioa ja linkkejä liittyen mm. verotukseen ja lainsäädäntöön.

Taiteen perusopetuksen verottomuus

Verohallinnon sivuilta löydät kohdasta Syventävät vero-ohjeet tietoa koulutuspalvelujen arvonlisäverosta (kohta taiteen perusopetus). Ohjeissa on selvitetty mm. koulutuksen järjestäjän roolia ja tehtäviä, opetussuunnitelman osuutta verottomuuden toteamisessa sekä mahdollisuutta antaa myös arvonlisäverollista koulutusta. Katso myös UKK yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta.

Taiteen perusopetuksen verottomuudesta tarkempaa tietoa Arvonlisäverolaissa 1501/1993 § 39-40.

Tanssioppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Yhdenvertaisuuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Tasa-arvolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329

Uudet taiteen perusopetuksen valtakunnalliset perusteet edellyttävät opetusluvan haltijoilta paitsi opetussuunnitelman päivittämistä myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatimista joko osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen ohjeistoa. Opetushallituksen etusivulta pääset kohdasta Säädökset ja ohjeet tarkastelemaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun liittyviä periaatteita. OPH:n julkaisemassa oppaassa Tasa-arvo on taitolaji on ohjeet myös kyselylomakkeen laatimista varten.

Tasa-arvolain mukaan oppilaitosten tulee laatia toiminnan kehittämiseen tähtäävä toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma, joka tukee osaltaan opetuksen ja työyhteisön kehittämistä. Lisäksi jokaisella työnantajalla, jolla on vähintään 30 hengen työpaikka, tulee olla myös henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma.

Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoite koskee kaikkia oppilaitoksia eli peruskouluja, lukiota, ammatillisia oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja korkeakouluja sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Myös yksityiset, koulutusta järjestävät tahot kuuluvat säännöksen piiriin. Tasa-arvosuunnitelma on perusteltua laatia myös niille esiopetusryhmille, jotka eivät toimi kouluissa.

Yhdenvertaisuuslain 6 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Suunnitelman tulee perustua kartoitukseen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tilanteesta omassa työympäristössä. Sen tulee sisältää mm. kuvaus suunnitelman laadinnasta, selvitys oppilaitoksen toiminnan periaatteista, arvoista, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen eri osatekijöistä sekä toimenpiteet tilanteen kehittämiseksi niin oppilaitoksen asiakaskunnan kuin koko työyhteisönkin osalta.

Helsingin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2014-2017 on valmistunut laajan prosessin päätteeksi. Tanssikoulut määrittelevät itse suunnitelmiensa tekotavan ja kattavuuden mutta tällaisesta varsin perusteellisesta työstä voi saada hyviä vinkkejä omaan työhön, esim. kyselylomakkeen laadintaan.

Lahden kaupungin perusopetuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on puolestaan rakenteeltaan yksinkertaisempi mutta osoittaa kuinka samoista lähtökohdista voi päätyä omanlaiseensa ratkaisuun.

Katso myös:
Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella. Opetushallitus (pdf)
Opitaan yhdessä! Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. Opas opettajille. SETA (pdf)

Gramex-info

STOPP ry:n tarjoama mahdollisuus kuulua musiikkitallenteiden esittämislupaa koskevan Gramex-liittosopimuksen piiriin on yhtäläinen etu sekä varsinaisille että infojäsenille. Gramex-vuosimaksu on STOPP ry:n jäsenelle edullisempi kuin luvan hankkiminen suoraan Gramexilta.

Info Gramex-liittosopimuksesta (pdf)

Lippuagentti

Lipunmyynnin järjestämisestä varten on STOPP ry solminut Pedconsos Oy:n ylläpitämän Lippuagentti-palvelun kanssa yhteistyösopimuksen, jonka käyttöönotosta ja soveltamisesta STOPP ry:n varsinaiset jäsenet voivat sopia itsenäisesti Lippuagentin kanssa. Lisäohjeita oheisessa tiedostossa.

Lippuagentti (pdf)

Opetusharjoittelija talossa - tanssikoulun muistilista

Muistilista (PDF)
Muistilista (Word)

poika

SIJAINTIMME

Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa, Töölöntorin lähellä.

Sandelsinkatu 10 C 40
00260 Helsinki

SOITA MEILLE

Tavoitat meidät ja toiminnanjohtajamme arkisin tästä numerosta.

+358 (0)400 813311

LÄHETÄ VIESTI

Voit olla yhteydessä myös sähköpostilla, vastaamme viesteihin nopeasti.

toimisto@stopp.fi