Tanssinopettajien TES-sopimus kaksivuotinen

PALTA, STOPP ry ja TEME ovat 13.2.2018 saavuttaneet neuvottelutuloksen koskien Tanssinopettajien työehtosopimusta. Työehtosopimuskausi on 1.2.2018-31.1.2020.

Neuvottelutulos noudattaa palkkaratkaisun osalta työmarkkinoiden yleistä linjaa. Neuvottelutuloksessa on sovittu palkoista kahdelle sopimusvuodelle.

Palkkaratkaisu 1.5.2018
Palkkoja korotetaan 1.5.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,5 % suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta sovita, korotuksesta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % oppilaitoskohtaisena eränä, jonka kohdentamisesta päättää työnantaja.

Palkkaratkaisu 1.4.2019
Palkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,7 % suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta sovita, korotuksesta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,6 % oppilaitoskohtaisena eränä, jonka kohdentamisesta päättää työnantaja.

Taulukkopalkkoihin 1.5.2018 tehdyn 0,70 % korotuksen lisäksi taulukkopalkkoja on korjattu siten, että palkkataulukoiden väliset suhteet olisivat loogisemmassa suhteessa toisiinsa niin vaativuusryhmien, kokemusvuosilisien, paikkakuntakalleusluokkien kuin tuntipalkkojenkin osalta. Sopijaosapuolet ovat laatineet uudet palkkataulukot, joihin on tehty edellä mainitut muutokset. Lisäksi taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,1 %:lla. Uudet palkkataulukot liitetään allekirjoituspöytäkirjaan.

Lisäksi työehtosopimukseen tehtiin joitakin tekstimuutoksia.

Neuvottelutulos menee vielä hyväksyttäväksi osapuolien hallintoihin. Tarkemmat ohjeet palkankorotuksista ja selvitys tekstimuutoksista annetaan sen jälkeen, kun neuvottelutulos on lopullisesti hyväksytty PALTAn ja TEMEn hallinnoissa.

Kategoriat:

SIJAINTIMME

Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa, Töölöntorin lähellä.

Sandelsinkatu 10 C 40
00260 Helsinki

SOITA MEILLE

Tavoitat meidät ja toiminnanjohtajamme arkisin tästä numerosta.

+358 (0)400 813311

LÄHETÄ VIESTI

Voit olla yhteydessä myös sähköpostilla, vastaamme viesteihin nopeasti.

toimisto@stopp.fi