Tilastokoonti vuoden 2022 tanssin taiteen perusopetuksesta

Vuoden 2022 tilastokoonti STOPP ry:n jäsenoppilaitosten toiminnasta on valmistunut. Vuoden 2022 lopussa liitossa oli kaiken kaikkiaan 81 jäsenoppilaitosta, joista 60 oli liiton varsinaisia jäseniä ja 21 informaatiojäseniä. Vuoden aikana liiton jäsenoppilaitosten määrä väheni 5 oppilaitoksen verran oppilaitosten yhdistymisten, toiminnan pienentymisen tai päättymisen myötä.

Lukuja on osin vertailtu keväällä 2022 tehdyn, vuoden2021 toimintaa kuvaaviin sekä keväällä 2020 tehdyn, vuoden 2019 toimintaa kuvaaviin lukuihin. Näin on voitu nähdä koronavuosien vaikutus tanssin taiteen perusopetuksen toimintaan STOPP ry:n jäsenoppilaitosten osalta.

 

Koulutuksen järjestäjän juridinen muoto:

Yksityisiä oppilaitoksia 84% vastanneista, joista
yhdistyksiä 48 %
osakeyhtiöitä 33 %
Loput ovat toiminimiä, säätiöitä, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä tai osuuskuntia.

Kunnallisia tai kuntayhtymän omistuksessa 16 %.

Syksystä 2021 toiminimien määrä vähentyi jonkin verran ja sen myötä osakeyhtiöiden määrä lisääntyi. Oppilaitosten yhteenliittymien johdosta myös kunnallisten oppilaitosten määrä kasvoi vuodesta 2021.

Oppilaitoksista kaikki toimivat suomen kielellä. Ruotsin kieltä käytetään opetuskielenä 11 oppilaitoksessa. Tarvittaessa opetusta annetaan englanniksi 9 oppilaitoksessa, lisäksi yksittäisissä oppilaitoksissa opetetaan tarvittaessa espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielillä.

 

Käytössä oleva taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma:

Molemmat oppimäärät                45 %
Vain yleinen oppimäärä               31 %
Vain laaja oppimäärä                    24 %

Vastanneista 57 % oppilaitoksessa tanssi on ainoa opetettava taiteenlaji. Musiikkia opetetaan 32 % ja sirkusta 13 % oppilaitoksista. Muiden taideaineiden opetusta on vain yksittäisissä oppilaitoksissa.

 

Tanssioppilaitosten työllistämisvaikutus:

STOPP ry:n jäsenoppilaitokset taiteen perusopetuksen osalta ovat syksyllä 2022 työllistäneet yhteensä n. 1700 henkilöä, joista tanssinopettajia oli 733.   Henkilökunnan määrä on noussut jonkin verran vuodesta 2021, sillä muutama liiton jäsenoppilaitos yhdistyi kyselyjen välissä toisen taiteenalan oppilaitoksen kanssa. Monialaisten oppilaitosten muitten opettajien määrä nostaakin henkilökunnan kokonaismäärää huomattavasti.

Tanssinopettajista 28 % työskenteli päätoimisessa ja 72 % sivutoimisessa työsuhteessa. Opettajista 79 % oli muodollisesti päteviä.

 

Tanssin taiteen perusopetuksen tuntimäärä:

STOPP ry:n jäsenkouluissa järjestettiin vuonna 2022 yhteensä n. 200 000 x 45 minuuttia tanssin taiteen perusopetusta, joka on suurin piirtein yhtä suuri määrä kuin edellisenä vuotena. Etäopetusta vuoden 2022 aikana järjesti 61 % ja hybridiopetusta 67 % oppilaitoksista. Sekä etä- että hybridiopetuksen määrä väheni huomattavasti edellisestä vuodesta, jolloin 85 % oppilaitoksista toimi myös etäyhteydellä.

Oman opetustoiminnan lisäksi oppilaitokset ovat tehneet paljon opetuksellista yhteistyötä muiden toimijoiden kautta. Yhteistyön määrä on kasvanut huomattavasti vuodesta 2021, mutta ei täysin ole palautunut koronaa edeltäviin lukuihin. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi päiväkotien, harrastuksen Suomen mallin kerhojen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, kulttuurikasvatussuunnitelmien ja erilaisten kulttuuripolkujen, muiden kulttuuritoimijoiden ja toisten taidekoulujen kanssa.

 

Tanssin taiteen perusopetuksen oppilasmäärä ja todistukset:

STOPP ry:n jäsenoppilaitoksissa oli syksyllä 2022 yhteensä noin 27 000 tanssin taiteen perusopetuksen oppilasta, samoin kuin syksyllä 2021 (37 000 / 2019). Oppilasmäärän kerrottiinkin pääsääntöisesti joko pysyneen samana vuoden 2022 aikana tai kasvaneen. Muutamissa oppilaitoksissa oppilasmäärä on jopa palautunut koronaa edeltävään tasoon, mutta vastaavasti muutamissa oppilaitoksissa oppilasmäärä on vähentynyt ja toiminta pienentynyt huomattavasti. Vuoden aikana muutama koulu lopetti toimintansa kokonaan.

Vuoden aikana oppilaitoksissa aloitti opintonsa n. 4700 uutta oppilasta. Lukumäärää pidettiin monessa oppilaitoksessa hyvin suurena ja etenkin varhaisiän opetuksessa ryhmät ovat täyttyneet. Useammasta oppilaitoksesta kerrottiin, että kuitenkin etenkin 15-18-vuotiaiden ryhmät ovat edelleen hyvin pieniä.

Vuoden 2022 aikana 68 vastanneessa oppilaitoksessa jaettiin yhteensä 885 todistusta. Yleisen oppimäärän päättötodistuksen sai 243 tanssioppilasta. Laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus jaettiin 438 tanssioppilaalle ja syventävien opintojen päättötodistus 204 tanssioppilaalle.

 

Oppilaitosten opetussuunnitelmaperusteinen esiintymiskoulutus:

Pääsymaksullisia esitystilaisuuksia raportoitiin 371, joista 331 esitettiin liveyleisölle. Katsojia lähitapahtumissa oli n. 83 000 ja striimien välityksellä arvioituna n. 2000. Muita esiintymistilaisuuksia oli vuoden 2022 aikana noin 560, joihin osallistui arviolta n. 74 000 katsojaa.

Esitystilaisuuksien ja katsojamäärien lukumäärät nousivat huomattavasti vuodesta 2021, mutta eivät kokonaisuudessaan vielä yllä koronaa edeltäviin lukuihin. Esitystilaisuuksia oli kaikkiaan noin 25 % vähemmän kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019. Yleisöä esityksissä oli n. 45 % vähemmän kuin vuonna 2019, mutta kolminkertainen määrä vuoteen 2021 verrattuna.

Useampi oppilaitos kertoikin esitystoiminnan palautuneen määrällisesti koronaa edeltävään tasoon. Osa tarkensi, että katsojamäärä on jäänyt vielä aiempaa vähäisemmäksi. Esiin nostettiin myös esiintymistoiminnan kulujen nousu.

Tanssioppilaitosten esiintymistoiminnan luvut ovat linjassa myös Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskuksen esitystilastojen kanssa. Tanssitilastot vuodelta 2022 näyttävät, että esitysten määrä on lisääntynyt vuodesta 2021, mutta katsojamäärät ovat edelleen noin kolmanneksen pienemmät kuin ennen koronaa vuonna 2019. Vuoden 2022 aikana suomalaista tanssia ammattikentän esityksissä kävi katsomassa n. 285 000 katsojaa.

 

Kategoriat:

SIJAINTIMME

Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa, Töölöntorin lähellä.

Sandelsinkatu 10 C 40
00260 Helsinki

SOITA MEILLE

Tavoitat meidät ja toiminnanjohtajamme arkisin tästä numerosta.

+358 (0)400 813311

LÄHETÄ VIESTI

Voit olla yhteydessä myös sähköpostilla, vastaamme viesteihin nopeasti.

toimisto@stopp.fi