Tilastotietoa vuodelta 2021

Vuoden 2021 tilastokoonti STOPP ry:n jäsenoppilaitosten toiminnasta on valmistunut. Vuoden 2021 lopussa liitossa oli kaiken kaikkiaan 86 jäsenoppilaitosta, joista 63 oli liiton varsinaisia jäseniä ja 23 informaatiojäseniä. Tilastoihin on koottu tanssin taiteen perusopetuksen oppilaitosten tietoja, joita kaikista jäsenoppilaitoksista oli 74.

Lukuja on osin vertailtu keväällä 2020 tehdyn, vuoden 2019 toimintaa kuvaaviin lukuihin. Näin on voitu nähdä koronavuosien vaikutus tanssin taiteen perusopetuksen toimintaan STOPP ry:n jäsenoppilaitosten osalta.


Koulutuksen järjestäjän juridinen muoto:

Yksityisiä  87%, joista
yhdistys 51%
osakeyhtiö 28%
         
(loput toiminimiä, säätiöitä, kommandiittiyhtiöitä, avoimia yhtiöitä  ja osuuskuntia)

Kunnallisia tai kuntayhtymän omistamia  13%

 

Käytössä oleva taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma:

Molemmat oppimäärät 47 %
Yleinen oppimäärä 28 %
Laaja oppimäärä 25 %

 

Opetettavat taiteen- ja tanssinlajit:

Suurimmassa osassa STOPP ry:n jäsenoppilaitoksista (70%) tanssi on ainoa opetettava taiteenlaji. Musiikkia opetetaan 20% ja sirkustaidetta 14% oppilaitoksista, muiden taiteenlajien opetus yksittäisten on oppilaitosten järjestämää.

Oppilaitoksissa opetetaan:
balettia (98%)
nykytanssia (92%)
tanssin varhaiskasvatusta (90%)
jazztanssia (82%)
kehonhuollollisia aineita (71%)
streetiä (69%)
showtanssia (59%)
luovia oppilaineita (improvisaatio, koreografia, esiintymistoiminta jne.) (57%)
akrobatiaa (35%)
tanssin teoria-aineita (31%)
karakteritanssia (27%)
etnisiä tanssilajeja (25%)
steppiä (14%)

Lisäksi kyselyn vastauksissa mainittiin esimerkiksi paritanssi, musikaalitanssi, teatteritanssi, tempputanssi, barre, kuntotanssi, commercial dance ja tankotanssi. Monet muut muihin tanssilajeihin nimetyt tanssilajit ovat kuitenkin yhdistettävissä esimerkiksi katutanssien (street), jazztanssin, tanssin varhaiskasvatuksen tai luovien oppiaineiden kategoriaan.

 

Tanssioppilaitosten työllistämisvaikutus:

STOPP ry:n jäsenoppilaitokset ovat vuonna 2021 työllistäneet yhteensä 1370 henkilöä (vuosi 2019 / 1480), joista tanssinopettajia oli 722 (2019 / 816). Muiden työntekijöiden lukumäärässä ovat mukana hallinnon ja siivouksen lisäksi kansalaisopistojen ja monitaiteisten oppilaitosten muiden aineiden opettajat.

Tanssinopettajista 34 % (2019 / 30 %) työskenteli päätoimisessa ja 66% (2019 / 70 %)sivutoimisessa työsuhteessa. Opettajista 73% (2019 / 76 %) oli muodollisesti päteviä.

 

Tanssin taiteen perusopetuksen tuntimäärä:

STOPP ry:n jäsenkouluissa järjestettiin vuonna 2021 yhteensä n. 200 000 x 45 minuuttia tanssin taiteen perusopetusta (vuosi 2019 / n. 207 000 x 45 minuuttia).

Etäopetusta järjestettiin 85% ja hybridiopetusta 81% oppilaitoksista.

Opetustuntimäärään vaikuttivat koronarajoitusten pienentämät oppilasmäärät, jolloin opetusta järjestettiin aikaisempaa pienemmille ryhmille.

 

Tanssin taiteen perusopetuksen oppilasmäärä:

STOPP ry:n jäsenoppilaitoksissa oli vuonna 2021 yhteensä noin 27 000 taiteen perusopetuksen tanssioppilasta (vuosi 2019 / 37 000), joista 24% oli varhaiskasvatuksen oppilaita ja 16 % aikuisia.

Koronavuosien aikana oppilasmäärä tippui kyselyn mukaan keskimäärin n. 27 %. Vastausten välinen hajonta oli kuitenkin huomattavan suurta ja oppilasmäärä kehittyi eri kouluissa hyvin eri tavoin. Enimmillään oppilasmäärä tippui n. 60%, kun taas joissain vastanneissa oppilaitoksissa muutosta ei juurikaan ollut tapahtunut.

Oppilaitokset osallistuivat aktiivisesti erilaisiin yhteistyöhankkeisiin, joiden kautta opetukseen osallistui n. 14 000 henkilöä, suurimmaksi osaksi lapsia ja nuoria. Eniten osallistujia eri paikkakunnilla kokosi yhteen erilaiset kulttuuripolun muodot. Lisäksi yhteistyötä on tehty esimerkiksi kerhotoiminnan osalta (sekä Suomen malli että muu kerhotoiminta). Kyselyssä korostettiin kuitenkin, että erilaiset yhteistyön muodot ovat olleet koronavuosina huomattavasti aikaisempaa vähäisempiä.

 

Oppilaitosten opetussuunnitelmaperusteinen esiintymiskoulutus:

Pääsymaksullisia esitystilaisuuksia raportoitiin vuoden 2021 osalta noin 260 (vuonna 2019 / 450), joissa oli katsojia noin 25 000 (2019 / 133 000), luvussa on mukana erilaisten striimien kautta esityksiä seuranneet, arviolta n. 7000 katsojaa.

Esiintymistoimintaa pyrittiin järjestämään rajoituksista huolimatta. Koronatilanteen vuoksi katsojamäärät jäivät aikaisempaa pienemmiksi. Lisäksi esityksiä toteutettiin esimerkiksi video- ja striimimuotoisina, jolloin myytyjen lippujen määrä jäi huomattavasti aikaisempaa pienemmäksi. Etäyleisön määrän arviointi oli myös aikaisempaa tilastokoontia hankalampaa.

Muita esiintymistilaisuuksia raportoitiin vuoden 2021 ajalta noin 90 (2019 / 1280), joissa oli arvioilta n. 30 000 (2019 / yli 108 000) katsojaa.

Koronarajoitusten vuoksi pienimuotoiset esiintymistilaisuudet esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja palvelutaloissa jäivät toteutumatta lähes kokonaan. Isomman yleisön esitykset esimerkiksi toreilla, kauppakeskuksissa ja tapahtumissa pystyttiin toteuttamaan monella paikkakunnalla.


Vertailuna Tanssin tiedotuskeskuksen 2021 tilastojen mukaan tanssin ammattilaisesityksiä vuonna 2021 oli Suomessa yhteensä 2501 (2019/2829), joissa oli katsojia 146917 (2019/406 553).
 

 

Kategoriat:

SIJAINTIMME

Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa, Töölöntorin lähellä.

Sandelsinkatu 10 C 40
00260 Helsinki

SOITA MEILLE

Tavoitat meidät ja toiminnanjohtajamme arkisin tästä numerosta.

+358 (0)400 813311

LÄHETÄ VIESTI

Voit olla yhteydessä myös sähköpostilla, vastaamme viesteihin nopeasti.

toimisto@stopp.fi